Blog

25 May 2014, Posted by Admin MP

  • Không nên tìm mọi cách lấy lời thiên hạ …
  • Không nên tìm mọi cách lấy lời thiên hạ …
  • Không nên tìm mọi cách lấy lời thiên hạ …

Yes, chính xác tôi đang nói về thứ lý thuyết “hãy cho ra nhiều hơn nhận lại”. “Lấy lời” ở đây được hiểu theo nghĩa là nhận được nhiều hơn những thứ mình cho ra, tức là an gian, dù có thể không ai biết, nhưng bản thân mình chắc chắn biết!

Nhiều năm làm freelancer, suốt ngày soạn Báo giá đã giúp tôi đi qua hàng loạt diễn tiến tâm lý phức tạp, đôi khi cũng rất cân não. Để có nhiều khả năng thành công hơn trong những cuộc thương lượng hay mặc cả, bạn cần nắm được chút nào hay chút ấy về Kỹ năng thương lượng, Tâm lý khách hàng và Lợi thế cạnh tranh… Thế nhưng, vẫn câu nói cũ là “Đừng tìm cách lấy lời thiên hạ”, mà nên nhắm đến một kết quả lý tưởng là bạn có được cơ hội để nhận số tiền mình mong muốn cộng với có cơ hội giúp người khách hàng đã có duyên với mình giải quyết vấn đề của họ, mặc dù đôi lúc bạn phải cho ra nhiều hơn số tiền nhận lại mới giải quyết xong được công việc.

Mỗi người chúng ta gặp nhau trên đời này đâu chỉ là lần đầu, mà cũng ko chỉ là lần này, có khi nhiều đời trước đã từng giao kết, làm ăn với nhau. Nay ta gặp lại, có cơ hội làm việc với nhau kể ra cũng là do duyên số. Nếu kết thúc giao dịch, ta thấy được lời thì có lẽ đời trước ta đã chịu lỗ hoặc sắp tới sẽ phải gặp lỗ lã để bù lại; còn nếu bị lỗ do ai thì biết đâu đời trước ta đã lấy lời của họ => đâu lại hoàn đấy, trả lại tánh “không” của mọi sự. Nếu không có duyên, dù khi đến khách hàng ấy có khua chiêng đánh trống hoành tráng mấy thì cuối cùng vẫn chẳng có công việc nào đc bắt đầu cả. Vì thế, hãy trân trọng từng công việc nhỏ, nhất là khi đã cầm tiền cọc của khách hàng yêu quý trong tay là chắc chắn có duyên với nhau rồi, còn từ đó bạn làm tốt hay làm xấu thì cứ biết rằng… “đâu lại hoàn đấy” mà thôi

Vậy, bạn có thể lấy giá cao hơn nhiều người, nhưng hãy cho ra cũng nhiều hơn họ. Nếu bạn cho ra cũng chỉ bằng họ, hãy lấy giá bằng hoặc thấp hơn, cho chắc ăn, để không bao giờ “lời trước mắt mà lỗ về sau” => Túm lại, còn gì mỹ mãn hơn là “Từ bây giờ, ta sẽ luôn cho ra nhiều hơn nhận lại, để bảo đảm có lời trong tương lai!”

PS: Nếu bạn làm thế vì đạo đức thì quá tốt!

Gilly