19 October 2014, Posted by Admin MP

“Hãy đầu tư thời gian trước khi đầu tư tiền” – một câu nói nổi tiếng chưa bao giờ lỗi thời của nhà đầu tư – doanh nhân Robert Kiyosaki – có thể được xem là lời khuyên quý báu cho những chiến binh đang bước đầu khởi nghiệp.

Khi ấp ủ kế hoạch start-up cho một doanh nghiệp từ trong trứng nước, thì dù nhỏ xíu xiu như kiểu giám đốc cũng là nhân viên quét dọn hay đến doanh nghiệp lớn cỡ vài chục, vài trăm người, cũng khó tránh khỏi…